Information

SMS - Service

Brøns Fjernvarme er nu tilsluttet SMS-Service.dk
Systemet er opsat således, at alle adresser, der er tilsluttet BKV kan adviseres, når der er uregelmæssigheder ved varmeforsyningen, eller der er andre årsager til at orientere brugere. Der kan også orienteres områder/gader eller enkelt-adresse-vis.
Alle offentlige mobil-numre bliver aktiveret på tilslutnings-adresserne, - uanset om det er ejere eller lejere, og om der er flere mobilnumre på samme sted.
Brugere der kun har fastnummer kan ikke tilsendes sms.
Brugere der har skjult/hemmeligt nummer bliver heller ikke tilsendt sms.
Man kan dog tilmelde sig fjernvarmens sms-system ved at rette henvendelse hertil. Ligeledes kan ejere, der bor et andet sted end brugeradressen tilmelde sig.
Såfremt en adresse har flere mobilnumre, som ikke er relevante at anvende i denne sammenhæng, kan man ligeledes henvende sig og afmelde et eller flere numre. Henvendelse kan ske til Formand Kaj Nielsen (kajbrons@gmail.com), eller til Næstformand Knud Nielsen (sokn35@gmail.com)
Der kan dog ikke gives garanti for, at alle uregelmæssigheder ved driftsforhold bliver orienteret ud via denne service-ordning, og driftsleder vil - som hidtil - gøre sit bedste for normal drift, så det slet ikke bliver nødvendigt.

Ved flytning og ejerskifte

Hvis jeres ejendom sælges - eller nye lejere flytter ind i ejendomme, er det vigtigt for os at der meddeles navn på ny ejer eller ny lejer til os med dato for skiftet.
Så vi i vores brugerregister får den korrekte brugers navn noteret.
Det gøres nemt ved at kontakte:
Formand Kaj Nielsen på
tlf.: 4194 9005 / mail: kajbrons@gmail.com
eller
Kasserer Poul Peter Gad på
tlf.: 7475 3424 / mail: ppg@broens-ing.dk 

Nyt opkrævnings- og administrationssystem fra 1. april 2018

Brøns Fjernvarme har indgået en ny administrationsaftale med ELBEK & VEJRUP. Derfor får alle fjernvarmebrugere en ny a’conto regning herfra efter 1. april.
FRA 1. APRIL ændres til MÅNEDS-OPKRÆVNING for alle LEJE-BOLIGER.
Denne beslutning har bestyrelsen taget ud fra risikovurdering af evt. tab.
Alle øvrige kunder fortsætter med kvartalsopkrævninger,
- men kan vælge også at gå over til månedsopkrævninger, såfremt det ønskes, mod at betale et mindre gebyr.
*SE TAKSTBLAD
Syd Energi afslutter og udsender årsopgørelse i april måned efter aflæsning af målere 31. marts.
Aflæsninger foretages – som tidligere – af Værket, og vil således danne grundlag for, om man skal have penge tilbage, eller der kommer en regning i forhold til a’conto.
Der er tilsluttet 137 fjernvarmemålere i Brøns i 2020.
Eftersom Brøns Kraftvarmeværk er et a.m.b.a. selskab, må det lovgivningsmæssigt ikke give overskud/underskud.