Information

Ved flytning og ejerskifte

Hvis jeres ejendom sælges - eller nye lejere flytter ind i ejendomme, er det vigtigt for os at der meddeles navn på ny ejer eller ny lejer til os med dato for skiftet.
Så vi i vores brugerregister får den korrekte brugers navn noteret.
Det gøres nemt ved at kontakte:
Formand Kaj Nielsen på
tlf.: 4194 9005 / mail: kajbrons@gmail.com
eller
Kasserer Poul Peter Gad på
tlf.: 7475 3424 / mail: ppg@broens-ing.dk 

Nyt opkrævnings- og administrationssystem fra 1. april 2018

Brøns Fjernvarme har indgået en ny administrationsaftale med ELBEK & VEJRUP. Derfor får alle fjernvarmebrugere en ny a’conto regning herfra efter 1. april.
FRA 1. APRIL ændres til MÅNEDS-OPKRÆVNING for alle LEJE-BOLIGER.
Denne beslutning har bestyrelsen taget ud fra risikovurdering af evt. tab.
Alle øvrige kunder fortsætter med kvartalsopkrævninger,
- men kan vælge også at gå over til månedsopkrævninger, såfremt det ønskes, mod at betale et mindre gebyr.
*SE TAKSTBLAD
Syd Energi afslutter og udsender årsopgørelse i april måned efter aflæsning af målere 31. marts.
Aflæsninger foretages – som tidligere – af Værket, og vil således danne grundlag for, om man skal have penge tilbage, eller der kommer en regning i forhold til a’conto.
Der er tilsluttet 137 fjernvarmemålere i Brøns i 2020.
Eftersom Brøns Kraftvarmeværk er et a.m.b.a. selskab, må det lovgivningsmæssigt ikke give overskud/underskud.