Historie

 

25 ÅRS JUBILÆUM

Historien om Brøns Fjernvarme

 

Brøns Kraftvarmeværk a.m.b.a. blev etableret og taget i drift august 1996.

Varmeproduktionen var dengang naturgas + salg af el fra en naturgasdrevet motor.

Tilsluttede fjernvarmeforbrugere i Brøns ved opstarten var ca. 106.

 

Fra naturgas til biomasse

Pga. den høje produktionspris med årene med naturgas som opvarmning, valgte bestyrelsen i Brøns Kraftvarmeværk i 2013 at etableret et nyt fliseværk ( biogas ) ved siden af det bestående naturgasværk. Det nye fliseværk kan både producere varme med tør flis ( under 10 % vand ) og med våd flis ved en lille teknisk omstilling. Brændselsvalget har indtil nu været tør flis.

 

I december 2015 blev Brøns Kraftvarmeværks forsyningsområde udvidet mod nord.

En ny stor virksomhed i Brøns Nord valgte at tilslutte sig Brøns Kraftvarmeværk.

Brøns Kraftvarmeværk er meget taknemlig for at virksomheden valgte fjernvarme som opvarmningsmiddel - virksomheden er hermed også med til at støtte sammenholdet i vores lille lokalsamfund.

 

Brøns Fjernvarme er godt rustet til fremtiden

Kan i dag opvarme med flis, opvarmning med/fra naturgaskedel og opvarmning fra en naturgasdrevet motor, som samtidig producerer elektricitet. - NEAS styrer elforsyning i DK - de kan starte motoren op automatisk, når der mangler strøm i det danske El-net - f.eks. når vindmøllerne står stille. Det får Brøns Kraftvarmeværk en god indtægt for, og det kommer alle fjernvarmeforbrugere i Brøns til gode.

 

I daglig tale kaldes Brøns Kraftvarmeværk a.m.b.a. - Brøns Fjernvarme.