Velkommen

 


 Nyheder fra Brøns Fjernvarme

SMS - Service

Brøns Fjernvarme er nu tilsluttet SMS-Service.dk
Systemet er opsat således, at alle adresser, der er tilsluttet BKV kan adviseres, når der er uregelmæssigheder ved varmeforsyningen, eller der er andre årsager til at orientere brugere. Der kan også orienteres områder/gader eller enkelt-adresse-vis.
Alle offentlige mobil-numre bliver aktiveret på tilslutnings-adresserne, - uanset om det er ejere eller lejere, og om der er flere mobilnumre på samme sted.
Brugere der kun har fastnummer kan ikke tilsendes sms.
Brugere der har skjult/hemmeligt nummer bliver heller ikke tilsendt sms.
Man kan dog tilmelde sig fjernvarmens sms-system ved at rette henvendelse hertil. Ligeledes kan ejere, der bor et andet sted end brugeradressen tilmelde sig.
Såfremt en adresse har flere mobilnumre, som ikke er relevante at anvende i denne sammenhæng, kan man ligeledes henvende sig og afmelde et eller flere numre. Henvendelse kan ske til Formand Kaj Nielsen (kajbrons@gmail.com), eller til Næstformand Knud Nielsen (sokn35@gmail.com)
Der kan dog ikke gives garanti for, at alle uregelmæssigheder ved driftsforhold bliver orienteret ud via denne service-ordning, og driftsleder vil - som hidtil - gøre sit bedste for normal drift, så det slet ikke bliver nødvendigt.
Referat generalforsamling 2020  Læs mere...

 

Beretning for 2019 - 2020  Læs mere...

 

Årsrapport for 2019 - 2020  Læs mere...

 

Takstblad for 2020 - 2021  Læs mere...

 

25 års jubilæum  Læs mere...
Corona og Brøns Fjernvarme
Varmeforsyningen i Brøns påvirkes ikke umiddelbart af regeringens retningslinjer og anbefalinger.
Brøns Fjernvarme vil naturligvis følge de opfordringer, anvisninger og love, der kommer fra myndigheder og fra politisk side.
Link til Dansk Fjernvarme
Corona og fjernvarmen
Link til de seneste nyheder
Coronavirus/covid-19 i Danmark
Forebyg smitte
Kamstrup
Vejledning til Kamstrup
fjernvarmemålerne
Læs mere...
Vejledende
fjernvarmeforbrug
Brøns Fjernvarme har gjort det muligt for vores forbrugere at lave en vejledende beregning af deres fjernvarmeforbrug
Læs mere...
Privatlivspolitik for
Brøns Kraftvarmeværk a.m.b.a.
Sådan behandler vi dine data
Læs mere...