Velkommen

 


 Nyheder fra Brøns Fjernvarme

Nyt opkrævnings- og administrationssystem fra 1. april 2018

Brøns Fjernvarme har indgået en ny administrationsaftale med ELBEK & VEJRUP. Derfor får alle fjernvarmebrugere en ny a’conto regning herfra efter 1. april.
FRA 1. APRIL ændres til MÅNEDS-OPKRÆVNING for alle LEJE-BOLIGER.
Denne beslutning har bestyrelsen taget ud fra risikovurdering af evt. tab.
Alle øvrige kunder fortsætter med kvartalsopkrævninger,
- men kan vælge også at gå over til månedsopkrævninger, såfremt det ønskes, mod at betale et mindre gebyr.
*SE TAKSTBLAD
Syd Energi afslutter og udsender årsopgørelse i april måned efter aflæsning af målere 31. marts.
Aflæsninger foretages – som tidligere – af Værket, og vil således danne grundlag for, om man skal have penge tilbage, eller der kommer en regning i forhold til a’conto.
Ændrede priser
pr. 1. april 2018
Se mere HER
 
Indlæg Brydebladet
april 2018
Se mere HER
Fjernvarmepriser
for 11 års periode
Se mere HER
Vejledende
fjernvarmeforbrug
Brøns Fjernvarme har gjort det muligt for vores forbrugere at lave en vejledende beregning af deres fjernvarmeforbrug
Se mere HER
Ved flytning og ejerskifte
HUSK at meddele navn på ny ejer eller ny lejer til os med dato for skiftet.
Se mere HER
Kamstrup
Vejledning til Kamstrup
fjernvarmemålerne
Se mere HER